Oefag d.o.o.
engleski/English

INDUSTRIJE

-> prehrambena industrija
hemijska industrija
-> farmaceutska industrija
-> prerada minerala i metala
-> pakovanje i punjenje

Hemijska industrija

Nezavisno od toga da li se preduzeće bavi proizvodnjom sredstava za zaštitu bilja, mineralnih đubriva, guma, ili prerađuje opasne i eksplozivne materijale, zajedno sa našim partnerima pokrivamo sve grane hemijske industrije i pripadajuće procese, i možemo da ponudimo odgovarajuće rešenje i vrhunsku opremu koja zahtevani proces od sirovina dovodi do odličnog, i upakovanog, konačnog proizvoda.

Zajedno sa našim partnerima nudimo rešenja za uvođenje novih procesa, kao i za obnavljanje i unapređenje postojećih.Noviji referentni projekti:
PIAB U saradnji sa našim partnerima iz Slovačke smo remontovali i unapredili nekoliko starih Piab vakuumskih transportera, i time im produžili upotrebljivost i životni vek.
WDG Velikom regionalnom proizvođaču sredstava za zaštitu bilja smo u saradnji sa našim partnerima Hosokawa Micron B.V, Volkmann GmbH i YTS pumps isporučili i pustili u rad sistem za kontinualnu aglomeraciju vodotopivih granula, koji ispunjava zahteve direktive ATEX.
HMBV Velikom regionalnom proizvođaču deterdženata i kućne hemije smo u saradnji sa našim partnerom Hosokawa Micron B.V. isporučili i pustili u rad sistem za kontinualnu aglomeraciju, koji ispunjava zahteve direktive ATEX.

Naši partneri:

Hosokawa Alpine AG
mlevenje i klasifikacija svih vrsta praškastih materijala, laboratorijska jet-sita, kompaktiranje, briketiranje, peletiranje, itd.
Boje u prahu • Aktivni ugalj • Pesticidi • Hemijske soli • Koloranti • Pigmenti • Veštačko đubrivo • Abrazivi i mnogo drugog
Hosokawa Micron B.V.
mešanje praškastih i tečnih komponenti (nežne i intenzivne mešalice, vertikalne i horizontalne), aglomeracija (šaržna i kontinualna), sušenje (šaržni i kontinualni sušionici – vakuumski, flash, fluid bed, doboš i raspršivači), itd.
Sredstva za zaštitu bilja • Katalizatori • Deterdženti u prahu • Polimeri • Aktivni ugalj • Pigmenti i toneri • Vodeno staklo
Mix s.r.l.
mešanje praškastih i tečnih komponenti u šaržnom i kontinualnom režimu, filterska i ventilska tehnika, vibro-dna silosa, utovarne ruke itd.
Vibrowest Italiana S.r.l.
tehnika separacije i prosejavanja (vibraciona sita)
Aluminijum oksid • Barut • Amonijum sulfat • Cink • Silicijum karbid • Oksid olova • Pesticidi • Đubriva itd.
Pilvad Diaf A/S
industrijski i laboratorijski disolveri, mešalice.
Sredstva za zaštitu bilja • Poludisperzije i disperzije • Emajl i akrilne boje i lakovi • Omekšivači • Sredstva za pranje itd.
BHS Sonthofen
tehnologije mešanja i filtracije.
Sredstva za zaštitu bilja • Celuloza • Hemijske soli • Boje i pigmenti • Biogorivo • Katalizatori • Aktivni ugalj itd...
Wilhelm Siefer GmbH & Co. KG
specijalisti za razvoj uređaja za mešanje i mlevenje fluida različitih viskoziteta i suspenzija.
Tečna đubriva • Pesticidi • Rastvaranje aditiva u tečnostima • Disperzioni adheziv • Topli lepak • Plastični granulati • Razbijanje kristala u tečnostima • vlaknasta plastika itd.
AMSY International Kft.
doziranje, punjenje i pakovanje praškastih i tečnih proizvoda
Effytec Packaging S.A.
Vodeći proizvođač horizontalnih pakerica - pakovanje svih tipova proizvoda u vrećice i kesice, za sve grane industrije
KANON Loading Equipment B.V.
mehaničke transportne ruke za pretovar tečnosti za kamione, vozove i brodove.
Volkmann GmbH
sistemi i rešenja za vakuumski transport praškastih i granuliranih materijala.
Hethon / GME Engineering
doziranje, big-bag tehnika, vakuumski i mehanički transportni sistemi.
Transitec Anlagebau GmbH
spiralni transporteri, specijalni sistemi za teško tečljive materijale

Oefag d.o.o.  |  Novosadska 12  |  26000 Pančevo  |  Srbija  |  tel: +381 64 420 77 46
© 2017