Oefag d.o.o.
engleski/English

INDUSTRIJE

-> prehrambena industrija
-> hemijska industrija
-> farmaceutska industrija
-> prerada minerala i metala
-> pakovanje i punjenje


NAŠI PARTNERI

Procesna rešenja i oprema

Zajedno sa našim partnerima, koji su odreda specijalisti na svom području, pomažemo da se postave novi ili obnove i unaprede postojeći procesi, uklone uska grla, dimenzionišemo sisteme i dobavljamo odgovarajuću opremu - nudimo rešenja i tehnološku opremu za sve industrije, za procese prerade praškastih i tečnih materijala.

Rešenja i tehnološku opremu nudimo takođe i na području rukovanja, skladištenja i prerade tečnih materijala (linije za mešanje, pretovarni sistemi) i separacionih tehnika (dekanteri, centrifuge).

mlevenje
mlinovi čekićari, udarni, klasifikatorski, vazdušni i kuglični mlinovi
aglomeracija i kompaktiranje
sistemi za aglomeraciju, kompaktiranje, briketiranje praškastih materijala u čvršće forme i krupnije čestice
sušenje
šaržni i kontinualni sušionici svih tipova i dimenzija – vakuumski, flash, fluid-bed
mešanje
horizontalne, vertikalne i konusne mešalice
intenzivno i nežno mešanje, disolveri
separacija/klasifikacija
vazdušni klasifikatori, vibraciona i ultrazvučna sita
transport
transportni sistemi za praškaste i tečne proizvode
mehanički, vakuumski transporti, kombinacije
transportne i dozirne pumpe
pakovanje
doziranje, precizno odmeravanje i pakovanje različitih praškastih i komadnih materijala
punjenje
linije za punjenje tečnih proizvoda, sekundarno i tercijarno pakovanje
procesna tehnika
elektro-motori, frekventni regulatori, ventili, ćelijski dozatori...


Oefag d.o.o.  |  Novosadska 12  |  26000 Pančevo  |  Srbija  |  tel: +381 64 420 77 46
© 2017